Το THE LYNX CASINO FLORINA σημαίνει ασφάλεια & υπευθυνότητα. Πιστεύουμε ότι το παιχνίδι πρέπει να πραγματοποιείται υπό έλεγχο μια και, όπως διατυπώνεται από την ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων), ‘’ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που προκύπτει από την υπερβολική συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια είναι ο εθισμός, δηλαδή η εξάρτηση από τη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια’’. ‘’Ο εθισμός επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο τους παίκτες αλλά και τις οικογένειές τους, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον’’.
Για το λόγο αυτό, εφαρμόζουμε κατά γράμμα όλες τις ‘’Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού’’ όπως και παρέχουμε και προγράμματα αυτό-απαγόρευσης εισόδου σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία.