1 ΣΚΟΠΟΣ
Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των συνεργατών της, με απόλυτο σεβασμό και έμφαση στην προστασία τους. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να καθοριστεί και να διατυπωθεί το γενικότερο πλαίσιο και βασικές αρχές που θέτει και εφαρμόζει το Ξενοδοχείο Lynx Φλώρινα (εφεξής η «Εταιρεία») όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους.

2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται η Εταιρεία στα πλαίσια της δραστηριότητάς της.

3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• Διοίκηση
• Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
• Όλο το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας.
• Όλοι οι συνεργάτες που διαχειρίζονται ή/και έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4.1 Γενικά
Η Εταιρεία μας αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία χειρίζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική της στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 2016/679/ΕΚ.
Με την παρούσα δήλωση η Εταιρεία μας επιθυμεί:
• να ενημερώσει τους πελάτες της με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή προσώπων.
• να προσδιορίσει τις κατηγορίες των δεδομένων, τις πηγές των δεδομένων (όταν τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το ίδιο το πρόσωπο) και τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των προσωπικών δεδομένων.
• να ενημερώσει για τη δυνατότητά των υποκειμένων να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία μας για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, την δυνατότητα να ασκήσουν αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και κατά περίπτωση, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, καθώς και την ευχέρειά των προσώπων να καταγγείλουν κάθε παραβίαση των σχετιζόμενων με τα προσωπικά τους δεδομένα δικαιωμάτων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
• να καθορίσει τις αρχές που διέπουν την τήρηση των σχετικών πολιτικών προστασίας και εγγυήσεων ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, ή οποιοσδήποτε επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, ή επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα σχετιζόμενα με τα προσωπικά του/της δεδομένα δικαιώματα, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας μας Advanced Business Process Management και να επικοινωνήσει με τον κ. Ευάγγελο Μιχαλολιάκο στο τηλέφωνο 2106215220 στο email emichalo@aqs.gr.

4.2 Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας, Εκπροσώπου του και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
Υπεύθυνος Επεξεργασίας:
Επωνυμία Κοινοπραξία Ξενοδοχείο Φλώρινας
Διεύθυνση Φλώρινα, Λόφος Αγίου Παντελεήμονα, Τ.Κ. 53100
Τηλέφωνο – Φαξ +30 23850 40900
Email g.fokas@thelynxresort.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO):
Επωνυμία Advanced Business Process Management
Υπεύθυνος Ευάγγελος Μιχαλολιάκος
Διεύθυνση Άγιος Στέφανος Αττικής, Σαρανταπόρου 1Α και Τυρνάβου, 14565
Τηλέφωνο 2106215220
Email emichalo@aqs.gr

4.3 Ποιος συλλέγει προσωπικά δεδομένα;
H εταιρεία μας είναι ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ξενοδοχείο. Η παρούσα δήλωση καλύπτει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας κατά την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της, περιλαμβανομένης της παρουσίας της σε ιστοτόπους, πλατφόρμες και εφαρμογές τρίτων βάσει των Όρων Χρήσης του ιστοτόπου μας.
Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας συλλέγονται απλά δεδομένα σχετιζόμενα με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα και την εγκατάσταση cookies (οράτε σχετική Πολιτική cookies). Οι ιστότοποι τρίτων, γενικά, εφαρμόζουν δικές τους δηλώσεις εμπιστευτικότητας και δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σάς καλούμε να τούς διαβάσετε, πριν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους.

4.4 Πώς συλλέγονται τα προσωπικά μου δεδομένα ;
Μπορεί να συγκεντρώσουμε προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές, δηλαδή:
• Προσωπικά δεδομένα που δίδονται στην Εταιρεία μας απευθείας από τα υποκείμενα, για έναν από τους παρακάτω λόγους :
1. Στοιχεία που μας δίνετε κατά την κατά την κράτηση και διαμονή σας στο ξενοδοχείο.
2. Στοιχεία που μας δίνετε όταν εγγράφεστε μέσω της ιστοσελίδας μας στο ενημερωτικό δελτίο του ξενοδοχείου (newsletter),
3. Στοιχεία που μας δίνετε όταν λαμβάνετε μέρος και συμμετέχετε σε διάφορες προωθητικές ενέργειες (κληρώσεις, διαγωνισμούς κ.ο.κ.)
4. Στοιχεία που μας δίνετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας ή την υποβολή κάποιου αιτήματός σας.
5. Στοιχεία που μας δίνετε εν γένει κατά την σύναψη και εκτέλεση μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.

• Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες έμμεσα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Στοιχεία που συλλέγουμε κατά την λειτουργία κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας.

• Επίσης, λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε συγκεκριμένα είδη προσωπικών δεδομένων κάθε φορά που οιοσδήποτε αλληλεπιδρά μαζί μας διαδικτυακά, δηλαδή όταν χρησιμοποιούμε cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης για να λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα και, επίσης, το πρόγραμμα περιήγησης στο web που χρησιμοποιεί ο χρήστης του διαδικτύου έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή τις καταχωρίσεις μας, καθώς και σε άλλο περιεχόμενο που προβάλλεται από την Εταιρεία ή εκ μέρους της σε άλλους ιστοτόπους.

4.5 Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας, τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει αφορούν κυρίως τις εξής κατηγορίες υποκειμένων:
• Πελάτες ξενοδοχείου: Κατά την κράτηση και διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας, συλλέγουμε ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και διεύθυνση e-mail), φωτογραφία, επάγγελμα, στοιχεία πληρωμής (πιστωτικής κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού κ.ο.κ.) αντίγραφο κάποιου εγγράφου βεβαιωτικού της ταυτότητάς (της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του διπλώματος οδήγησης ή του βιβλιαρίου υγείας), δεδομένα εικόνας και ήχου από το σύστημα CCTV. Προαιρετικά επίσης και κατόπιν συγκατάθεσή σας, λαμβάνουμε δεδομένα σχετικά με τις διατροφικές σας προτιμήσεις και προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Συνεργάτες ξενοδοχείου (προμηθευτές και άλλοι συνεργάτες εν γένει): ήτοι προσωπικά τους δεδομένα και στοιχεία που αναφέρονται στην μεταξύ μας συμβατική σχέση, τα οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικά στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, δεδομένα συναλλαγών καθώς και οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με την συμμόρφωση της Εταιρείας μας προς τις έννομες συμβατικές της υποχρεώσεις.

Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή γενετικά βιομετρικά δεδομένα κ.λπ., τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων και λαμβάνουν επιπλέον προστασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4.6 Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μου;
Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι ανάλογος της εκάστοτε επιτελούμενης λειτουργίας. Ειδικότερα:
• Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του ξενοδοχείου παρέχονται προς τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών μας, ήτοι την διαμονή τους στο Ξενοδοχείο.
• Τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών μας παρέχονται προς τον σκοπό της σύναψης και εκτέλεσης της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.

4.7 Ποια είναι η νόμιμη βάση της επεξεργασίας;
Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παραπάνω υποκειμένων, βασίζεται:
α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης (αρ. 6 παρ. 1 περ. β΄ ΓΚΠΔ). Σε αυτήν την νομική βάση επεξεργασίας βασίζεται η διαμονή των πελατών στο Ξενοδοχείο και η σχέση μας με τους συνεργάτες μας.
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση του Υπεύθυνου επεξεργασίας με τις έννομες υποχρεώσεις του (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ΄ ΓΚΠΔ), εν προκειμένω, για την συμμόρφωση του Ξενοδοχείου με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των ξενοδοχείων, αλλά και με την συμμόρφωση των εν γένει φορολογικών και άλλων έννομων υποχρεώσεών του.
γ) η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου (αρ. 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ). Στην νομική βάση αυτή βασιζόμαστε για να επεξεργαστούμε όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς προαιρετικά και για την προώθηση των υπηρεσιών μας προς εσάς.

4.8 Κατάρτιση Προφίλ
Η Εταιρεία μας δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της για την κατάρτιση προφίλ.

4.9 Διαβίβαση Στοιχείων σε Τρίτους: Σε ποιόν θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα μου;
Η Εταιρεία κατά κανόνα δεν κοινοποιεί τα δεδομένα σε τρίτους, πλην των κατωτέρω περιπτώσεων. Ειδικότερα:
• Η διαχείριση του συστήματος CCTV του ξενοδοχείου μας πραγματοποιείται από εξωτερικό συνεργάτη, πάροχο υπηρεσιών ασφαλείας (security).
• Για λόγους εμπορικής προώθησης (PR και marketing ενέργειες) ενδέχεται τα δεδομένα σας να διαβιβαστούν σε εξωτερικό μας συνεργάτη (εταιρεία marketing κ.λπ.), ο οποίος θα έχει δεσμευτεί συμβατικά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• Τρίτα μέρη που ενδέχεται να μοιραζόμαστε ή να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα από εμάς μπορεί να είναι επιχειρηματικοί εταίροι που επεξεργάζονται ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας διαδικασίας της συνολικής μας επιχείρησής για λογαριασμό μας, όπως η διαχείριση κράτησης κατά την κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας ή πάροχος διαδικτύου όταν έχετε πρόσβαση στο wi fi μας. Οι τρίτοι δεσμεύονται απέναντι μας με συμβάσεις και όλοι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κατά τρόπον ώστε η επεξεργασία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
• Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη κατόπιν αιτήματός σας, οπότε θεωρείται ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας (οργάνωσης επισκέψεων εκτός ξενοδοχείου, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πληρωμές τρίτων κ.λπ.) ή / και αφού έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεση σας για προωθητικές ενέργειες της επιχείρησής μας, για να παράσχετε τις κριτικές σας, όπως για παράδειγμα με τις υπηρεσίες σχετικών ιστοσελίδων (Booking, Tripadvisor κ.λπ.). Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους δεν σχετίζονται με τις δικές μας υπηρεσίες.

Επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω συνεργάτες έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους, αλλά απαγορεύεται να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς, επιπροσθέτως δε έχουν προηγουμένως δεσμευθεί γραπτώς έναντι της Εταιρείας μας για τις σχετικές υποχρεώσεις τους σε ότι αφορά την μη χρήση των δεδομένων για σκοπό άλλον πέραν της εκτέλεσης της επεξεργασίας, την τήρηση εμπιστευτικότητας και την εν γένει συμμόρφωση προς τον Κανονισμό.

4.10 Πόσο διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;
Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων εξαρτάται πρωτίστως από τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και η απλή τήρησή τους συνιστά πράξη επεξεργασίας, η οποία επιτρέπεται μόνο εφόσον διέπεται από τις αρχές επεξεργασίας. Μετά την πάροδο του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται. Ειδικότερα:
• Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων των πελατών και συνεργατών της Εταιρείας μας τηρούνται ορίζεται κατά περίπτωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών μας διατηρούνται μέχρι τη χρονική στιγμή που κάθε πελάτης προβεί σε τυχόν άρση της συγκατάθεσής του προς το Ξενοδοχείο.
• Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και επισκεπτών προερχόμενα από σύστημα κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης που λειτουργεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις μας, περιλαμβανομένης της εισόδου και επιλεγμένων χώρων εργασίας, διατηρούνται για δεκαπέντε (15) ημέρες σε καταγραφικό CCTV, με δυνατότητα παράτασης του διαστήματος αυτού σε περίπτωση συμβάντος ή αμφισβήτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.12 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες στο Ξενοδοχείο, καταχωρούνται σε ασφαλή μηχανογραφικά συστήματα.
Η ίδια δεοντολογία ασφάλειας εφαρμόζεται και για τα προαιρετικά προσωπικά δεδομένα.
Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδομένων ενισχύεται με τη χρήση και συνύπαρξη πρόσθετων προγραμμάτων ασφάλειας αυτών.
Περαιτέρω, εφαρμόζουμε αυστηρά οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων από ενδεχόμενη αλλοίωση, απώλεια, μη προβλεπόμενη ή παράνομη επεξεργασία, αφενός με την εγκατάσταση των διακομιστών-εξυπηρετητών (servers) σε χώρους κτιριακής εγκατάστασης όπου επιτρέπεται περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση και αφετέρου με την χορήγηση περιορισμένων δικαιωμάτων των χρηστών, στο απολύτως ελάχιστα αναγκαίο επίπεδο πρόσβασης.

4.11 Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεται και με αντίστοιχα δικαιώματά σας, τα οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, είναι:
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνδέεται και με αντίστοιχα δικαιώματά σας, τα οποία, με την επιφύλαξη διατάξεων που τυχόν περιορίζουν την άσκηση αυτών, είναι:
• Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και ποια τα δικαιώματά σας. Για τον σκοπό αυτό σάς παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτήν τη Δήλωση – Πολιτική Προστασίας και σάς προτρέπουμε να απευθυνθείτε προς εμάς για τη παροχή τυχόν διευκρινίσεων.
• Το δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που υφίστανται επεξεργασία και εάν επιθυμείτε, αντίγραφο αυτών.
• Το δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες
• Το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων σας: Μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ή να μεταφέρουμε σε τρίτο πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.
• Το δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).
• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα.
• Το δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.
• Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο απευθείας στην τοπική εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσον αφορά το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και που έχει νομικές ή άλλες σημαντικές συνέπειες για εσάς. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:
o να παρεμβάλλεται ανθρώπινη παρέμβαση,
o να εκφράζετε την άποψή σας,
o να λάβετε εξηγήσεις για την απόφαση που προέκυψε μετά από μια αξιολόγηση,
o να αμφισβητήσετε αυτήν τη απόφαση.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επισημαίνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας ενδέχεται να μην είναι δυνατή, όπως λ.χ όταν η ικανοποίηση του δικαιώματος αντίκειται σε νόμιμη υποχρέωση ή προσκρούει σε συμβατική νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας. Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας θα τα βρείτε στην αρχή της παρούσης.

Εάν πάντως θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της Εταιρείας μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αφού έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (DPO) για το σχετικό ζήτημα, έχετε δηλαδή ασκήσει προς την Εταιρεία τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος), είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την Εταιρεία δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, δύναστε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Λ. Κηφισίας 1-3, TK 115 23 Αθήνα, email: complaints@dpa.gr, φαξ 2106475628.

4.12 Πώς προστατεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα;
Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κατάχρηση, επέμβαση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή δημοσιοποίηση. Τα μέτρα που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων στον έλεγχο πρόσβασης και στην τεχνική ασφάλεια των πληροφοριών.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε αρμοδίους εργαζομένους και συνεργάτες μας και μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της δραστηριότητας της Εταιρείας μας, υπόκειται δε σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, όταν ανατίθεται και εκτελείται επεξεργασία από τρίτους.

4.13 Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Εταιρεία;
Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση της έδρας μας, Λόφος Αγίου Παντελεήμονα Τ.Κ. 53100, Φλώρινα ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@thelynxresort.gr ή να υποβάλετε αίτημα μέσω της φόρμας Επικοινωνίας στον ιστότοπό μας.

4.14 Επικαιροποίηση – Ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Αυτή η δήλωση θα αναθεωρηθεί εφόσον χρειάζεται για να προσαρμοσθεί σε νομοθετικές αλλαγές, για να ανταποκρίνεται στα σχόλια και τις ανάγκες των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και στις αλλαγές σε προϊόντα, υπηρεσίες και εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας μας. Κάθε αλλαγή θα δημοσιεύεται με ταυτόγχρονη αναθεώρηση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης στο επάνω μέρος αυτής της δήλωσης – Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.