Επισκόπηση προγράμματος Υγιεινής και ασφάλειας

a. COVID-19

Ο ιός SARS-CoV-2 ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού και η λοίμωξη αναπνευστικού που προκαλεί ονομάστηκε COVID-19. Ο ιός SARS-CoV-2 εξαπλώθηκε παγκόσμια προκαλώντας πανδημία.
Σύμφωνα με την σημερινή επικρατούσα επιστημονική ο ιός SARS-CoV-2 μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων που αποβάλλονται μέσω βήχα ή πταρμού, ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών όταν αυτά έρχονται σε επαφή με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια ή με επιμολυσμένες επιφάνειες). Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον ιό εκδηλώνουν ήπια ή και καθόλου συμπτώματα σε ορισμένες περιπτώσεις εκδηλώνονται πιο σοβαρά συμπτώματα και ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα χρειάζονται άμεση νοσηλεία.

Μέτρα πρόληψης και προστασίας ενάντια στη μετάδοση του COVID-19, συμφώνα με τον ΕΟΔΥ και τον ΠΟΥ είναι :

• Συστήνεται σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου καλός εξαερισμός/αερισμός καθώς και εύκολη πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και σαπούνι και αντισηπτικό διάλυμα, ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Κοινόχρηστοι χώροι. Η καθαριότητα και η απολύμανση κοινόχρηστων χώρων πρέπει να είναι σχολαστική, ενδελεχής και συχνή. Ειδικά σε σημεία και επιφάνειες τα οποία αγγίζουν πολλοί επισκέπτες και εργαζόμενοι.

• Πρώτη γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων είναι η προσεκτική υγιεινή των χεριών. Συνιστάται συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό. Αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών.

• Χρήση αντισηπτικού διαλύματος που θα διατίθεται σε κοινόχρηστους χώρους.

• Σχολαστική τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής όπως κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο κατά το βήχα ή φτέρνισμα, αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια για πρόληψη διασποράς μικροβίων. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει άμεσα να πετιέται σε κάδο με καπάκι.

• Αποφυγή στενής επαφής (απόσταση > 1,5 μέτρο) και ιδιαίτερα με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού.

• Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας (απόσταση > 1,5 μέτρο).

b. Υγιεινή προσωπικού και επισκεπτών

H υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών είναι η πρώτη προτεραιότητα μας. Για να τους προστατέψουμε και να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μια ασφαλή διαμονή τα παρακάτω μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή μέχρι τη λήξη της πανδημίας.

• Κοινωνική απόσταση. Οι επισκέπτες θα ενημερώνονται να τηρούν απόσταση > 1,5 μέτρο, από κάθε ομάδα ατόμων που δεν ταξιδεύον μαζί τους, όταν στέκονται σε σειρά, όταν χρησιμοποιούν ανελκυστήρες ή κινούνται στους κοινοχρήστους χώρους. Σήμανση θα τους υπενθυμίζει τα παραπάνω. Τα τραπέζια και τα έπιπλα κοινοχρήστων χώρων θα επανατοποθετηθούν στο χώρο ώστε να τηρείται η απόσταση > 1,5 μέτρο.

• Οι εργαζόμενοι εκπαιδευτήκαν στη διατήρηση της απόστασης μεταξύ τους και με τους επισκέπτες καθώς και στην αποφυγή αγγίγματος του προσώπου τους. Όλα τα επισιτιστικά τμήματα θα εφαρμόσουν πλήρως την κείμενη νομοθεσία.

• Απολύμανση χεριών. Διανεμητές απολυμαντικού χεριών θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους κοινοχρήστους χώρους, στη είσοδο προσωπικού κτλ. Όλο το προσωπικό είτε έχει άμεση επαφή με επισκέπτες είτε όχι θα έχει πρόσβαση σε απολυμαντικά και όλα τα απαιτούμενα από το νόμο μέτρα ατομικής προστασίας.

• Πινακίδες και ενημέρωση σε χώρους επισκεπτών. Θα τοποθετούν πινακίδες υπενθύμισης χρήσης και απόρριψης Μέσων Ατομικής Προστασίας, αναπνευστικού πρωτοκόλλου καθώς και κανόνες κοινωνικής απόστασης. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί και ηλεκτρονική ενημέρωση σε τηλεοράσεις και όποιο άλλο ηλεκτρονικό μέσο προσφέρεται για την ενημέρωση των επισκεπτών.

• Πινακίδες και ενημέρωση σε χώρους εργασίας προσωπικού. Θα τοποθετηθεί σήμανση σε όλους τους χώρους εργασίας για τη σωστή χρήση Μ.Α.Π (μέσων ατομικής προστασίας) όπως μάσκες και γάντια, το αναπνευστικό πρωτόκολλο και το πλύσιμο χεριών. Επιπρόσθετα θα γίνεται υπενθύμιση της σωστής πρακτικής για φτάρνισμα ή βήχα και την αποφυγή αγγίγματος προσώπου.

Θέματα υγείας προσωπικού και επισκεπτών.

Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε υποστήριξη στους επισκέπτες μας. Οι εργαζόμενοι έχουν λάβει οδηγίες ώστε να παραμένουν σπίτι αν δεν αισθάνονται καλά και να ενημερώνουν τον προϊστάμενο τους αν παρατηρήσουν επισκέπτη ή πελάτη με βήχα, δυσκολία στην αναπνοή ή άλλα πιθανά συμπτώματα του COVID-19. Υπάλληλοι ή επισκέπτες οι οποίοι δεν αισθάνονται καλά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ξενοδοχείο καλούνται να ενημερώσουν τους προϊστάμενους τους (υπάλληλοι ) ή την υποδοχή (επισκέπτες).

Διαχείριση υπόπτου κρούσματος.

Οι εργαζόμενοι έχουν λάβει σαφείς οδηγίες πως να ενεργήσουν εάν κάποιος επισκέπτης παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη. Άμεσα θα ενημερωθεί ο υπεύθυνος εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης κρούσματος και θα γίνει καταγραφή του περιστατικού στο βιβλίο συμβάντων. Στην συνέχεια και σε συνεργασία με το γιατρό του ξενοδοχείου και τις αρμόδιες αρχές θα εφαρμοστούν πλήρως τα σχετικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και θα διασφαλιστεί η απομόνωση του επισκέπτη, έως ότου επιβεβαιωθεί ή όχι η ύπαρξη κρούσματος.

c. Υποχρεώσεις εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι αποτελούν βασικό παράγοντα στην επιτυχία της προσπάθειας εξάλειψης της διασποράς της λοίμωξης. Είναι ευθύνη του κάθε ενός η τήρηση των οδηγιών και η εφαρμογή των μέτρων στα οποία και θα εκπαιδευθούν όλοι. Στόχος είναι η προστασία τόσο της δίκης τους υγείας όσο και όλων όσων με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Επίσης ανάλογα με την θέση εργασίας τους οφείλουν να ενημερώνουν τους επισκέπτες για την πολιτική αντιμετώπισης της λοίμωξης και την αναγκαιότητα εφαρμογής της. Παράλληλα θα αναφέρουν οποιαδήποτε περίπτωση μη τήρησής της, τόσο από επισκέπτες όσο και από εργαζομένους.

Προσωπική υγιεινή. Η σωστή ατομική υγιεινή και το συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι είναι απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς της λοίμωξης. Αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών. Το ίδιο θα επαναλαμβάνεται πάντα και ανεξαρτήτως ώρας μετά τη χρήση WC, φτάρνισμα, άγγιγμα προσώπου, φύσημα μύτης, σκούπισμα , καθαριότητα χωρών, σφουγγάρισμα, πριν και μετά την βάρδια του προσωπικού καθώς και μετά από κατανάλωση φαγητού και ποτού κ.ο.κ.

Αναπνευστικό πρωτόκολλο. Κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντιλο η τον αγκώνα όταν φταρνίζονται η βήχουν.

Μέσα Ατομικής Προστασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.και ανάλογα με τη θέση εργασίας τους. Αυτά τους παραχωρήθηκαν και θα διασφαλιστεί η ύπαρξη ικανοποιητικού αποθέματος. Όλοι οι εργαζόμενοι έλαβαν ό,τι προβλέπει η νομοθεσία με βάση το πρωτόκολλο λειτουργίας ξενοδοχείων και εκπαιδευτήκαν στη σωστή χρήση τους καθώς και στη σωστή απόρριψη τους.

Απολύμανση χώρων εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα εφαρμόσουν πλήρως στο χώρο εργασίας τους καθώς και στα εργαλεία που χρησιμοποιούν σχολαστική καθαριότητα καθώς και απολύμανση όπως αυτή ορίζεται από τις υγειονομικές αρχές. Επιφάνειες εργασίας, και εξοπλισμός εργασίας είναι απαραίτητο να απολυμαίνονται σωστά και τακτικά ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης της λοίμωξης μέσα από τραπέζια, πληκτρολόγια, τηλέφωνα, γραφεία, εργαλεία και ποικίλο εξοπλισμό.

COVID-19 Εκπαίδευση. Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδευτήκαν στα υγειονομικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 σύμφωνα με το πλάνο εκπαίδευσης που έχει καταρτιστεί και καταγραφεί. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη και θα είναι συνεχής ώστε να διασφαλιστεί η ενημέρωση των εργαζομένων σε νέες προσθήκες και αλλαγές στα υπάρχοντα πρωτόκολλα.

d. Προϊόντα καθαρότητας, Απολύμανσης και Πρωτόκολλα

• Κάνουμε χρήση προϊόντων καθαρισμού τα οποία είναι εγκεκριμένα και αποτελεσματικά στην καταπολέμηση ιών, βακτηρίων και μολυσματικών ασθενειών του αναπνευστικού. Διασφαλίζουμε την συνεχή τροφοδοσία μας τόσο σε υλικά καθαριότητας όσο και σε επάρκεια ΜΑΠ.

• Κοινόχρηστοι χώροι. Η συχνότητα της καθαριότητας και απολύμανσης θα αυξηθεί σε όλους του κοινοχρήστους χώρους. Θα δοθεί έμφαση στις επιφάνειες και χώρους υψηλού κίνδυνου μετάδοσης της λοίμωξης με συχνή χρήση όπως ο χώρος της άφιξης στη υποδοχή, οι ανελκυστήρες και τα κουμπιά τους, τα πόμολα σε πόρτες, τα κοινόχρηστα WC, κάρτες κλειδιά και κλειδαριές, κουπαστές σε σκάλες, κ.α.

• Δωμάτια Πλήρης εφαρμογή των κρατικών πρωτοκόλλων καθαρότητας και απολύμανσης με ιδιαίτερη έμφαση σε σημεία και αντικείμενα υψηλού κίνδυνου, όπως τηλεχειριστήρια, χειρολαβές σε μπάνια, πόρτες και έπιπλα, βρύσες, τηλέφωνα, πάνελ ρυθμίσεων κλιματισμού, διακόπτες φωτισμού, χώροι αποσκευών κ.ο.κ. Σχολαστικός καθαρισμός δωμάτιων και απολύμανση υφασμάτινων επιφανειών με ατμοκαθαριστή ή κανονικός καθαρισμός και αναμονή 24 ωρών πριν τη διάθεση τους. Καθαρισμός θα γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος του διαμένοντα.

• Πλυντήρια και Λινά. Όλα τα λινά δωμάτιων θα αντικαθίστανται σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη και όχι καθημερινά. Θα πλένονται σε υψηλές θερμοκρασίες και η μεταφορά τους θα γίνεται μέσα σε ειδικές σακούλες ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων.

• Χώροι στους οποίους κινείται το προσωπικό. Αύξηση της συχνότητας καθαριότητας και απολύμανσης σε χώρους με συχνή κυκλοφορία προσωπικού όπως αποδυτήρια, εστιατόριο, είσοδος, γραφεία, κουζίνες, σημεία φορτοεκφόρτωσης κ.ο.κ .

• Κοινόχρηστος εξοπλισμός. Εργαλεία και εξοπλισμός που είναι κοινόχρηστα θα απολυμαίνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε βάρδια ή κάθε φορά που γίνεται χρήση από έναν νέο εργαζόμενο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τηλέφωνα, υπολογιστές, τερματικά καρτών, πληκτρολόγια, κάρτες κλειδιά και όποια άλλα αντικείμενα με τα οποία έρχονται σε απευθείας επαφή οι εργαζόμενοι.

Πρωτόκολλο διαχείρισης δωμάτιου υπόπτου κρούσματος.

Στην περίπτωση που υπάρχει υποψία για κρούσμα COVID-19, το δωμάτιο του επισκέπτη αφαιρείται από τη διαθεσιμότητα δωμάτιων και τίθεται σε καθεστώς καραντίνας. Δεν θα επανέλθει στην κυκλοφορία μέχρι να γίνει γνωστό το αποτέλεσμα των σχετικών ιατρικών εξετάσεων. Εάν πρόκειται για περιστατικό που το δείγμα είναι θετικό στον ιό, τότε στο δωμάτιο θα γίνει απολύμανση με εφαρμογή του σχετικού πρωτοκόλλου απολύμανσης όπως αυτό ορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγιεινής.

Κλιματισμός και αερισμός χώρων. Σχολαστική καθαριότητα φίλτρων και απολύμανση τους, έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και τον καλό φυσικό αερισμό του δωματίου. Παροχή νωπού αέρα στους κοινόχρηστους χώρους .

e. Φυσική απόσταση

Σε όλους τους χώρους των ξενοδοχείων θα εφαρμοστεί το πρωτόκολλο τήρησης αποστάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

• Δημιουργία ουράς. Χώροι όπου το προσωπικό και πελάτες στέκονται σε ουρές θα σημανθεί κατάλληλα για την τήρηση της απόστασης των >1,5 μέτρων. Όπως στην υποδοχή χώρο αναμονής για ανελκυστήρες, εστιατόρια, σημεία αποβίβασης και επιβίβασης κ.ο.κ .

• Χώρος Υποδοχής. Οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν κάθε δεύτερο σταθμό εργασίας όπου είναι εφικτό ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη απόσταση μεταξύ τους.

• Εστιατόρια και μπαρ. Στα επισιτιστικά τμήματα θα μειωθεί η χωρητικότητα τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ ώστε να τηρηθεί η απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ κάθε ομάδας επισκεπτών με τήρηση του ανώτατου ορίου ατόμων ανά τραπέζι.

• Χώροι προσωπικού. Εφαρμογή πρωτοκόλλων για τήρηση αποστάσεων σε κοινά γραφεία, αίθουσες εκπαίδευσης, χώρους συγκέντρωσης εργαζομένων, κουζίνες εστιατόρια, κ.ο.κ

f. Ασφάλεια τροφίμων

• Προστατευτικά μπουφέδων. Σε περίπτωση παράθεσης πρωινού, γεύματος/δείπνου σε Μπουφέ θα τοποθετηθούν ειδικά προστατευτικά διαχωριστικά. Σερβίρισμα από προσωπικό εστίασης.

• Κατάλογοι. Θα γίνει και χρήση ηλεκτρονικών καταλογών στα εστιατόρια και η μετεγγραφή των μενού σε κώδικα QR για την αποφυγή φυσικής επαφής. Περιορισμός των προσφερόμενων επιλογών.

• Grab & Go. Επιλογή για 24ωρη παροχή snacks και ποτών από τον χώρο της υποδοχής. Η υπηρεσία είναι self service.

• Στήσιμο τραπεζιών και λινά. Το στήσιμο του τραπεζιού θα γίνεται με την άφιξη του πελάτη και θα χρησιμοποιούνται χάρτινα τραπεζομάντηλα και χαρτοπετσέτες.